TRANSGRESJA

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Terminów Encyklopedycznych - zawartość - opis hasła TRANSGRESJA

1)Transgresja: 1. «przekroczenie jakichś granic, zwłaszcza norm moralnych» 

2. «dziedzicznie uwarunkowany silniejszy rozwój danej cechy u mieszańców niż u form rodzicielskich» więcej

2) Transgresja (łac. transgressio – przejście, przekroczenie), w biologii (…) termin transgresja oznacza przekraczanie przez mieszańce cech organizmów rodzicielskich; w psychologii termin transgresja został spopularyzowany przez → Józefa Kozieleckiego, twórcę „transgresyjnej koncepcji człowieka”. Kozielecki wyróżnia dwa rodzaje transgresji: indywidualną i zbiorową. Pierwsza ma miejsce w sytuacjach, „w których jednostka intencjonalnie wychodzi poza to, czym jest i co posiada, rozszerza własne terytorium, dokonuje wynalazków i tworzy siebie według własnego projektu”. Transgresja zbiorowa ma miejsce w działaniach masowych, kiedy ludzie przekraczają swoje dotychczasowe osiągnięcia materialne, intelektualne i duchowe, gdy tworzą naukę, sztukę i technikę. Działanie transgresyjne nie jest równoznaczne z → twórczością, gdyż jego zakres jest znacznie szerszy, wchodzą weń również czynności ekspansywne, które nie wymagają myślenia twórczego; jest szerszy również od zakresu działań typu „osiągnięcia”, gdyż oprócz działań konstruktywnych obejmuje również działania destruktywne. 

 (drobne zmiany red. - AD)

Źródło definicji (papierowe): 2) Wincenty Okoń, Słownik pedagogiczny, Warszawa: Wyd. Naukowe PAN, 1992, s.216.
Źródło definicji (elektroniczne): 1) hasło "transgresja" w internetowym Słowniku języka polskiego PWN
Hasło wprowadził(a): Anastazja Dwulit

Słownik Wikipedii - zawartość - opis hasła TRANSGRESJA

Transgresja to łamanie, nie respektowanie zobowiązań, prawa, porządku, zasad. W szerokim znaczeniu transgresja to:

- nie stosowanie się do przyjętych, naturalnych postaw;

- działanie na szkodę, zawłaszczenie, najechanie;

- przekroczenie jakichś granic lub „przejście samego siebie”;

- postępowanie wbrew temu, co uchodzi za naturalne. (…)

Transgresja to akt przekroczenia wszelkich granic (wszystkich tabu, przez które istota ludzka odróżnia siebie od tego, co nieludzkie); (…) przekroczenie etycznego lub moralnego Rubikonu (...). Na ogół transgresji dokonuje się świadomie (…). A jednak transgresja i system wartości idą ze sobą w parze – jedno nie da się zrozumieć bez drugiego. W akcie transgresji zawsze człowiek odnosi się do pewnego systemu wartości (…). Paradoksalnie potwierdza wówczas istnienie tych właśnie zasad moralnych i reguł postępowania, które usiłuje zakwestionować.  więcej

Stan na 28.12.2013 r. 

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Transgression" w Wikipedii francuskojęzycznej
Podobne terminy (linki wewnętrzne):
Hasło wprowadził(a): Anastazja Dwulit