REDAKTOR

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Terminów Encyklopedycznych - zawartość - opis hasła REDAKTOR

Wg Słownika terminologii medialnej: "Redaktor ( z francuskiego redacteur) pracownik redakcji prasowej, radiowej, telewizyjnej, internetowej, a także wydawnictwa książkowego, do którego obowiązków należy kontrola merytoryczna (dobór źródeł, prawidłowe wykorzystanie dostępnych danych i ilustracji), logiczna, stylistyczna i ortograficzna materiałów prasowych, a w szczególności dziennikarz decydujący lub współdecydujący o ich publikacji. Redaktor redaguje całość lub część pisma, a więc w szczególności decyduje o publikacji materiału prasowego, opracowaniu redakcyjnym i merytorycznym tekstu, współpracuje z autorem tekstu (redaktor sam może być autorem, autorem nie musi być dziennikarz). Redaktor ponosi odpowiedzialność za dopuszczenie do zaistnienia szkody w wyniku braku nadzoru lub przekroczenia uprawnień. Stopień nadzoru i weryfikacji powinien być uzależniony od kwalifikacji konkretnego dziennikarza (autora). Zwyczajowo redaktorem tytułuje się każdego dziennikarza, także autora publikacji w mediach."

Źródło definicji (papierowe): Walery Pisarek (red.), Słownik terminologii medialnej, Kraków: Universitas, 2013, s.182.
Hasło wprowadził(a): Izabela Alfredson