KORESPONDENT

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Terminów Encyklopedycznych - zawartość - opis hasła KORESPONDENT

Wg Słownika terminologii medialnej: "(...) [to] dziennikarz lub stały współpracownik agencji prasowej, gazety, radia lub telewizji, nadający aktualne materiały informacyjne i publicystyczne z zagranicy lub różnych  miejsc w kraju poza siedzibą redakcji.  Ze względu na charakter wykonywanej pracy wyróżnia się korespondentów specjalnych - delegowanych w dane miejsce na krótki czas w celu zebrania informacji o aktualnych, interesujących redakcję wydarzeniach oraz korespondentów stałych, nadsyłających systematycznie materiały z określonej miejscowości stanowiącej ich siedzibę. Korespondentów dzieli sie na krajowych i zagranicznych. W mediach elektronicznych występują, odpowiednio (...), korespondenci radiowi i telewizyjni, którzy łączą obie funkcje i informują o ważnych wydarzeniach z życia politycznego, społecznego i kulturalnego kraju, na którego terenie działają. (...) Od chwili utworzenia agencji prasowych wyodrębnia się korespondentów agencyjnych i własnych, obsługujących macierzystą redakcję."

 (drobne zmiany red. - IA)

Źródło definicji (papierowe): Walery Pisarek (red.), Słownik terminologii medialnej, Kraków: Universitas, 2013, s.106.
Hasło wprowadził(a): Izabela Alfredson