WIDEOUTOPIA

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Terminów Encyklopedycznych - zawartość - opis hasła WIDEOUTOPIA

Wg Popularnej encyklopedii mass mediów: "(...) w teorii-mass mediów określa się w ten spsób przekonanie, iż nowe media posiadają potencjał komunikacyjny, który umożliwi stworzenie bardziej zdecentralizowanego, aktywnego i uczestniczącego społeczeństwa [dzięki] telewizji interaktywnej]. Ponadto pomogą one wyswobodzić jednostkę z więzów biurokracji. Ma to nastąpić dzięki stworzeniu lokalnych systemów komunikacyjnych, które będą stanowić podstawę funkcjonowania społeczności lokalnych. Krytycy wideoutopii na poparcie swych tez wysuwają 3 argumenty:

1) nowe technologie w znacznie większej mierze pogłębiają władzę globalnych korporacji niż rozszerzają wolność jednostek;

2) możliwość korzystania przez jednostki z interaktywnej komunikacji jest w społeczeństwach rozpowszechniona bardzo nierównomiernie;

3) nowe technologie dostarczają ogromnych możliwości w sferze kontrolowania i manipulowania społeczeństwem. Ponadto twierdzi się, że wideoutopiści promują kolejną wersję determinizmu technologicznego."

Źródło definicji (papierowe): Józef Skrzypczak (red.), Popularna encyklopedia mass mediów, Poznań: Wyd. Kurpisz SA, 1999, s.605.
Hasło wprowadził(a): Izabela Alfredson