WYOBRAŻENIE

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Terminów Encyklopedycznych - zawartość - opis hasła WYOBRAŻENIE

Wyobrażenie (image): 1. (…) obraz w głowie 2. w strukturalizmie jedna z trzech podklas świadomości (pozostałe to wrażenia i uczucia), umysłowa reprezentacja wcześniejszego sensorycznego doświadczenia, jego kopia; kopię tę uważano za mniej żywą niż samo doznanie zmysłowe, ale rozpoznawalną w świadomości jako jego ślad pojęciowy (...).

Źródło definicji (papierowe): Artur S. Reber, Słownik psychologii, tłum. zbiorowe, Warszawa: Wyd. Naukowe SCHOLAR, 2000, s. 847.
Hasło wprowadził(a): Anastazja Dwulit