GRUPA ETNICZNA

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik kultury GUS - zawartość - opis hasła GRUPA ETNICZNA

Zbiorowość etniczna - zbiorowość ludzka, najczęściej zamieszkująca wspólne terytorium, społecznie postrzegana jako różna od innych ze względu na przekazywaną generacyjnie wspólnotę kultury, która może być oparta m. in. na języku, religii czy wierze w pochodzenie wspólnego przodka. (! - podkreśl. BF)

Stan na 19.11.2011 r.

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Grupa etniczna" w Słowniku Pojęć GUS
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga

Słownik Terminów Encyklopedycznych - zawartość - opis hasła GRUPA ETNICZNA

"Każda grupa ludzi lub mniejszość w państwie narodowym (mniejszość etniczna), która definiuje się jako grupa poprzez odniesienie do wspólnego pochodzenia, języka, religii bądź rasy. Zob.* etniczność"."

Źródło definicji (papierowe): Alan Barnard, Jonathan Spencer (red.), Encyklopedia antropologii społeczno-kulturowej, Warszawa:Oficyna Wyd. Volumen, 2008, s.707.
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga

Słownik Wikipedii - zawartość - opis hasła GRUPA ETNICZNA

Grupa etniczna (z greckiego έθνος (ethnos), „społeczność” lub „naród”) to zbiór osób, które podzielają cechy kulturowe, język, religię, świętowanie poszczególnych ceremonii, formy artystyczne takie jak muzyka, ubiór, więzi historyczne, rodzaj pożywienia itp.  oraz często terytorium. W szczególnych wypadkach, wspomniane wspólnoty domagają się dla siebie struktury politycznej i sprawowania władzy nad terytorium. Terminu grupa etniczna czasami używa się błędnie jako eufemizmu dla rasy lub jako synonimu do grupy mniejszościowej. więcej

Stan na 12.12.2013 r.

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Grupa etniczna" w Wikipedii hiszpańskojęzycznej
Hasło wprowadził(a): Aleksandra Zalewska

Słownik Antropologii i Socjologii Kultury - zawartość - opis hasła GRUPA ETNICZNA

Wg Antoniny Kłoskowskiej: "Pierwotna, tradycyjna zbiorowość etniczna, czyli grupa etniczna jest to mała społeczność powiązana ściśle z terytorium, które ma dla niej znaczenie nie tylko praktyczne, jako podstawa bytu, ale także symboliczno-magiczne. Jest to grupa bezpośrednich nawykowych styczności, powiązana związkami sąsiedzkimi, o kulturze folklorystycznej, ludowej, bardzo jednolitej dla całej społeczności i mało zmiennej, tradycyjnej. Jej członkom brak świadomości historycznej i samorefleksji, ale ze względu na bliskość kontaktów i nawykowy charakter podobieństwa zachowań stanowią oni ścisłą wspólnotę."

Źródło definicji (papierowe): Antonina Kłoskowska, Kultura narodowa u korzeni, Warszawa Wyd. Naukowe PWN, 1996, s.19.
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga