DYSPOZYCJA

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Terminów Encyklopedycznych - zawartość - opis hasła DYSPOZYCJA

Dyspozycja (predyspozycja), słowo wieloznaczne (...) najczęściej oznacza ono zespół tkwiących w jednostce warunków umożliwiających określone postacie działań i wyznaczających te działania. Zakres tego pojęcia jest nieostry w stosunku do takich pojęć jak: skłonność, zdolność, tendencja, zainteresowanie; w zasadzie dyspozycję uważano za coś wrodzonego, za podstawowy repertuar psychiczny, z jakim jednostka przychodzi na świat (...). W psychologii nowożytnej występuje u niektórych autorów pojęcie dyspozycji nabytej, opartej na doświadczeniu, ćwiczeniu i automatyzacji. (...). 

Źródło definicji (papierowe): Włodzimierz Szewczuk (red.), Słownik psychologiczny, Warszawa: Wiedza Powszechna, 1985, s.67.
Hasło wprowadził(a): Anastazja Dwulit