DOŚWIADCZENIE

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Terminów Encyklopedycznych - zawartość - opis hasła DOŚWIADCZENIE

1.                                         

Doświadczenie, ogół wiedzy, nawyków, umiejętności, jakie jednostka zdobywa w ciągu swojego życia. (...)

2.                                         

Doświadczenie (...) 1. każde zdarzenie, które przeżyła jednostka; 2. wiedza zdobyta podczas uczestniczenia w takim zdarzeniu; 3. całkowita suma zgromadzonej wiedzy. (...) 

Źródło definicji (papierowe): Włodzimierz Szewczuk (red.), Słownik psychologiczny, Warszawa: Wiedza Powszechna, 1985, ss. 60-61., Źródło definicji (papierowe): Artur S. Reber, Słownik psychologii, tłum. zbiorowe, Warszawa: Wyd. Naukowe SCHOLAR, 2000, s.152.
Hasło wprowadził(a): Anastazja Dwulit