GMINY DWUJĘZYCZNE

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Wikipedii - zawartość - opis hasła GMINY DWUJĘZYCZNE

Zgodnie z ustawą z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym[1], gminy, w których osoby należące do mniejszości narodowej, etnicznej lub posługujące się językiem regionalnym stanowią co najmniej 20% mieszkańców, mogą wprowadzić język mniejszości jako język pomocniczy stosowany w kontaktach z organami gminy. Obecnie tylko cztery mniejszości stanowią co najmniej 20% mieszkańców gmin. więcej


Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Gminy dwujęzyczne" w Wikipedii
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga