DIALOG

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Terminów Encyklopedycznych - zawartość - opis hasła DIALOG

Dialog [gr. diálogos]: 1. Wymiana replik, zbiór wypowiedzi osób – uczestników rozmowy. Wypowiedzi te charakteryzują się pewnym stopniem spójności i uporządkowania, chociaż są niesamodzielne. Spójność ta powstaje na poziomie wymiany replik i zwykle ma charakter tematyczny (...). W dialogu występuje sukcesywna wymiana ról „ja” mówiącego i „ty” słuchającego, a sens każdej wypowiedzi wyłania się w zależności od repliki (...).

2. Utwór literacki lub filozoficzny w formie rozmowy dwu lub więcej osób, nie mający charakteru dzieła dramatyczno-teatralnego. (...) Porządek fabularny i prawdopodobieństwo psychologiczne występujące w dramacie zastępuje w nim mniej lub bardziej abstrakcyjny porządek racji, argumentów i problemów, które służą prezentacji przez osoby mówiące założonego celu dydaktycznego. (...). 

Źródło definicji (papierowe): Ewa Szczęsna (red.), Słownik pojęć i tekstów kultury, Warszawa: Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, 2002, s. 41.
Hasło wprowadził(a): Anastazja Dwulit