FUNDAMENLIZM EPISTEMOLOGICZNY

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Teorii i Metodologii Badań Kultury - zawartość - opis hasła FUNDAMENLIZM EPISTEMOLOGICZNY

"Fundamentalizm epistemologiczny objawiał się (i objawia nadal - przyp. BF) zarówno w kartezjańskiej wierze w istnienie samoprzejrzystego podmiotu, wolnego od wszelkich wpływów społecznych czy kulturowych, którego wgląd w samego siebie dostarczać miał pewnej jakoby podstawy wszelkiemu poznaniu, jak i typowej dla empirystów wierze w istnienie gotowych, źródłowo danych doświadczeń zmysłowych, które tworząc fundament wszelkiej wiedzy, mogą stanowić dobry punkt wyjścia dla budowy gmachu pewnej wiedzy; zarówno w charakterystycznej dla fenomenologii pewności co do istnienia naocznych danych świadomości uzyskiwanych dzięki aktowi epoche oraz redukcji transcendentalnej, jak i w neopozytywistycznej doktrynie zdań protokolarnych jako relacji z doświadczenia".

Źródło definicji (papierowe): Andrzej Szahaj, Zniewalająca moc kultury,Toruń: Wyd. UMK, 2004, s.15.
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga