KONSULTACJA

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Wikipedii - zawartość - opis hasła KONSULTACJA

Konsultacja to czynność konsultowania, pytania o zdanie (…)

1.     

Z kim się konsultować?

O czyje zdanie należy zapytać? Na przykład w wypadku projektu turystycznego zagospodarowania wybrzeża, czy należy prosić o opinię turystów (…), miejscowych podatników (…), mieszkańców, bez względu na to, czy płacą podatki (…)? (…)

2.     

Jak to robić?

Istnieje wiele sposobów. Wymieńmy kilka z nich:

- ankieta publiczna (…)

- debata publiczna (…)

- spotkania (…)

- stworzenie rady konsultacyjnej (…)

Pragnienie zdobycia opinii „wszystkich” to utopia (…).

3.     

Kiedy przeprowadzać konsultacje?

Konsultacje mogą być przeprowadzane w różnych momentach powstawania projektu: wczesnym (stadium ogólnego pytania, diagnozy, formułowania problemu), w trakcie jego powstawania (stadium tworzenia projektu, wypracowywania scenariuszy…) lub późnym (gdy projekt już istnieje). więcej

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Consultation" w Wikipedii francuskojęzycznej
Podobne terminy (linki wewnętrzne):
Hasło wprowadził(a): Anastazja Dwulit