ERGONOMIA

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Terminów Encyklopedycznych - zawartość - opis hasła ERGONOMIA

Ergonomia: dyscyplina wiedzy badająca związki między człowiekiem i światem jego pracy. Dziedziną zastosowań ergonomii jest „dostosowanie pracy do człowieka”, tj. przystosowanie środowiska pracy, maszyn i urządzeń technicznych do właściwości fizycznych i psychicznych człowieka z punktu widzenia zapewnienia możliwie najlepszych warunków wykonywania pracy. 

Źródło definicji (papierowe): J. Krzysztof Lenartowicz, Słownik psychologii architektury, Kraków: Politechnika Krakowska Katedra Architektury Środowiskowej A25 WAPK, 2010, s.27.
Hasło wprowadził(a): Anastazja Dwulit