ORĘDZIE

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Terminów Encyklopedycznych - zawartość - opis hasła ORĘDZIE

Orędzie, uroczyste przemówienie osoby, pełniącej ważne funkcje publiczne, skierowane do ogółu społeczeństwa, dotyczące ważkich spraw życia publicznego, informujące o pewnych decyzjach lub apelujące o podjęcie jakichś działań.

Źródło definicji (papierowe): Ewa Szczęsna (red.), Słownik pojęć i tekstów kultury, Warszawa: Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, 2002, s.91.
Hasło wprowadził(a): Anastazja Dwulit

Orędzie - dawniej: oznajmienie rozkazu, polecenia, zawiadomienie, wiadomość; odezwa, apel, uroczyste oznajmienie w sprawie wielkiej wagi, skierowane do ogółu przez osobę wysoko postawioną.

Źródło definicji (papierowe): Władysław Kopaliński, Słownik mitów i tradycji kultury, Warszawa: PIW, 1987, s. 799.
Hasło wprowadził(a): Kaja Rożdżyńska-Stańczak