ARGUMENT

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Terminów Encyklopedycznych - zawartość - opis hasła ARGUMENT

1.                 

[łac.] dowód, podstawa dowodu.

2.              

(1) Wypowiedź, która w odniesieniu do jakiegoś twierdzenia wyraża roszczenia uzasadniania tego twierdzenia lub jest uznawana za jego uzasadnienie. (...) (2) W logice formalnej argument oznacza część składową wyrażenia, która ma być bliżej określona przez inne wyrażenie (...).

Źródło definicji (papierowe): Adam Aduszkiewicz (red.), Słownik filozoficzny, Warszawa: Świat Książki, 2004, s.42., Źródło definicji (papierowe): Peter Prechtl, Leksykon pojęć filozofii analitycznej, tłum. Józef Bremer, Kraków: Wyd. WAM, 2009, s.41.
Hasło wprowadził(a): Anastazja Dwulit