WOLUNTARYZM

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Terminów Encyklopedycznych - zawartość - opis hasła WOLUNTARYZM

Woluntaryzm [łac. voluntas wola], filozoficzna koncepcja wychodząca od ujęcia woli jako pierwszoplanowej zasady rzeczywistości – może być pojęta albo metafizycznie (wola jako jedyny byt, np. u Arthura Schopenhauera), albo etycznie (wola jako jedyna wartość i cel sam w sobie, np. w formie woli mocy u Friedricha Nietzschego) albo teoriopoznawczo lub socjologicznie, kiedy rozumowi praktycznemu przyznaje się przed rozumem teoretycznym role prymarną wobec naszego działania i sposobu życia. Odmianą woluntaryzmu jest konwencjonalizm, według którego pojęcia i prawa są skutkiem świadomego porozumienia między ludźmi (przeciwieństwo intelektualizmu). 

(dodane imiona - AD)

Źródło definicji (papierowe): Adam Aduszkiewicz (red.), Słownik filozoficzny, Warszawa: Świat Książki, 2004, s.541.
Hasło wprowadził(a): Anastazja Dwulit