MIENIE

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Wikipedii - zawartość - opis hasła MIENIE

Mienie to zbiór dóbr i praw należących do osoby fizycznej lub prawnej. Jest to termin oznaczający w zależności od kontekstu:

  • w znaczeniu ogólnym – ogół rzeczy będących czyjąś własnością;
  • w polskim języku prawnym – własność i inne prawa majątkowe (art. 44 kodeksu cywilnego);
  • w ekonomii – aktywa majątkowe.

więcej

Stan na 30.12.2013 r.

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Mienie" w Wikipedii , hasło "Mienie" w Wikipedii hiszpańskojęzycznej
Hasło wprowadził(a): Aleksandra Zalewska