FANTAZJA

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Terminów Encyklopedycznych - zawartość - opis hasła FANTAZJA

1) Wg Słownika psychoanalizy: "Fantazja (…) Wyobrażony scenariusz, w którym podmiot jest obecny, a który przedstawia, w sposób mniej lub bardziej zniekształcony przez procesy obronne, spełnienie jakiegoś pragnienia, a ostatecznie – pragnienia nieświadomego. Fantazja może przybierać różne formy: fantazji świadomej, czyli marzenia dziennego, fantazji nieświadomej, jaką odkrywa analiza w postaci struktur leżących u podłoża jawnych treści, fantazji pierwotnej. (…)".

2) Wg Słownika psychologicznego: "Fantazja [to] sprawność myślowo-wyobrażeniowego przedstawienia sytuacji, zdarzeń, całych ciągów zdarzeniowych, będących przetworzeniem, wzbogaceniem wcześniejszych doświadczeń, albo przedstawianie nowych sytuacji, zdarzeń i ciągów zdarzeniowych. Fantazja jest jednym z istotnych warunków twórczości, zarówno literackiej, jak i muzycznej, plastycznej czy teatralnej, ale również naukowej; często używa się terminu → wyobraźnia jako synonimu fantazji, co jest tylko częściowo uzasadnione."

Źródło definicji (papierowe): 1) Jean Laplanche, Jean-Bertrand Pontalis, Słownik psychoanalizy, Warszawa: Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, 1996, ss. 52-56., Źródło definicji (papierowe): 2) Włodzimierz Szewczuk (red.), Słownik psychologiczny, Warszawa: Wiedza Powszechna, 1985, s.82.
Hasło wprowadził(a): Anastazja Dwulit

Słownik Wikipedii - zawartość - opis hasła FANTAZJA

Fantazmat, fantazja (gr. phantasia - wyobraźnia) - pojęcie pochodzące z języka psychoanalizy. Fantazja to pewien wyobrażony scenariusz, w którym w sposób jawny lub ukryty osoba spełnia swoje życzenia. Fantazja jest elementem rzeczywistości psychicznej. To co podmiot uważa za swoje rzeczywiste wspomnienie jest - z punktu widzenia psychoanalizy - jedynie jego fantazją i nie musiało się wydarzyć w rzeczywistości lub wydarzyło się inaczej niż jest to relacjonowane przez podmiot. W najwęższym znaczeniu tego terminu, pod pojęciem fantazji rozumieć należy marzenie dzienne, scenariusz snuty przez podmiot w stanie świadomości, w którym prezentuje sobie pożądany lub niepożądany przebieg pewnych przyszłych lub przeszłych wydarzeń. W szerszym znaczeniu fantazje to przekonania, wspomnienia przeszłych wydarzeń. W tym znaczeniu fantazja jest pochodną nieświadomości. Fantazje zatem mogą być świadome lub nieświadome. Fantazja pozostanie świadoma dopóty, dopóki jej związek z nieświadomością nie zostanie zauważony przez cenzurę. Nieświadome fantazje - zgodnie z koncepcją Zygmunta Freuda są przyczyną nerwicy.

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Fantazja" w Wikipedii
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga

Słownik Inspiracji - zawartość - opis hasła FANTAZJA

 Anna Kerth w rozmowie z  Martą Kawczyńską: "-Myślę, że najkrótsza definicja fantazji to <finezja wyobraźni>”.

Źródło definicji (elektroniczne): słowo "Fantazja"na portalu Wspólny Mianownik
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga