TOPOFILIA

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Antropologii i Socjologii Kultury - zawartość - opis hasła TOPOFILIA

"Powiązanie, zależność i związek człowieka z miejscem - ukazujące subiektywną i aksjologiczną relację człowieka z jego otoczeniem - określa się (...) terminem <topofilia>. Topofilia wypełnia więc miejsce duchem, ukazując stosunek osoby do miejsca, które w ten sposób nabiera wartości emocjonalnej. Bez topofilii fragmenty przestrzeni ze śladami kultury materialnej stają się natomiast martwą naturą."

Źródło definicji (papierowe): Zbigniew Rykiel, Marika Pirveli, Przestrzeń miasta a duch miejsca - przykład Rzeszowa, [w:] Józef Styk (red.), Przestrzeń antropogeniczna miasta Lublina: waloryzacja, wytwarzanie, użytkowanie. Część pierwsza materiałów z konferencji, Lublin: Wyd. UMCS, 2009, s. 178.
Hasło wprowadził(a): Aleksandra Orkan-Łęcka