ZAKORZENIENIE

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Antropologii i Socjologii Kultury - zawartość - opis hasła ZAKORZENIENIE

"Zakorzenienie można (...) rozumieć jako utożsamianie się jednostki z miejscem, tj. w istocie z jego kulturą jako podstawą budowania tożsamości i pamięci zbiorowej. Członków zbiorowości terytorialnych można wówczas podzielić na rdzennych, rodowitych, zakorzenionych i przyjezdnych. Trzy pierwsze kategorie tworzą wspólnotę terytorialną, czwarta natomiast - pozostaje zbiorowością terytorialną."

Źródło definicji (papierowe): Zbigniew Rykiel, Marika Pirveli, Przestrzeń miasta a duch miejsca - przykład Rzeszowa, [w:] Józef Styk (red.), Przestrzeń antropogeniczna miasta Lublina: waloryzacja, wytwarzanie, użytkowanie. Część pierwsza materiałów z konferencji, Lublin: Wyd. UMCS, 2009, ss. 178-179.
Hasło wprowadził(a): Aleksandra Orkan-Łęcka