WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Wikipedii - zawartość - opis hasła WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

Wychowanie do życia w rodzinie (w skrócie WDŻWR, WDŻ, WŻR, WDR albo WDŻR) – przedmiot dla uczniów polskiej szkoły podstawowej, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych, którego celem jest przygotowanie młodzieży do życia w rodzinie.

Minister Edukacji Narodowej 10 sierpnia 2009 r. podpisała nowelizację rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia z dnia 12 sierpnia 1999 r. w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji, zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Zmiany w rozporządzeniu wynikały z zaprzestania funkcjonowania dotychczasowych szkół ponadpodstawowych, dostosowania przepisów do zmienionej podstawy programowej w poszczególnych typach szkół oraz konieczności dookreślenia warunków uczestnictwa uczniów w zajęciach wychowania do życia w rodzinie. więcej

Stan na 30.12.2013 r.

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Wychowanie do życia w rodzinie" w Wikipedii
Hasło wprowadził(a): Aleksandra Zalewska