SZTUKA UŻYTKOWA

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Terminów Encyklopedycznych - zawartość - opis hasła SZTUKA UŻYTKOWA

Użytkowa sztuka – rzeczy użyteczne, których forma, wynikająca z konieczności przystosowania do pełnionych funkcji, jest wynikiem kształtowania artystycznego. Rzemiosło od najdawniejszych czasów wypracowywało kształty przedmiotów, intuicyjnie adaptując je do wykonywania zadań. Zdobnictwo (...) stosowano jedynie w przedmiotach zbytkownych, podczas gdy rzeczy codziennego użytku (...) nie były aż do XX wieku uważane za należące do sztuki. Dopiero w drugiej połowie XIX wieku teoretycy i artyści zaczęli zwracać uwagę na piękno funkcjonalne wytworów rzemiosła i przemysłu. Niemal równocześnie wystąpiły dwie tendencje: jedna wynikająca z zainteresowania zdobnictwem (rzemiosło → artystyczne), druga – prostotą i pięknem formy. (...) 

Źródło definicji (papierowe): Zasław Malicki, Krystyna Zwolińska, Słownik terminów plastycznych, Warszawa: Wiedza Powszechna, 1974, s.315.
Hasło wprowadził(a): Anastazja Dwulit

Słownik Wikipedii - zawartość - opis hasła SZTUKA UŻYTKOWA

Sztuka użytkowa, inaczej sztuka stosowana, sztuka zdobnicza - zajmuje się wytwarzaniem przedmiotów codziennego użytku, wykonywanych w niewielkich partiach przez twórcę (artystę) lub zaprojektowanych przez niego i wykonywanych przemysłowo na dużą skalę. Określenie to stosuje się czasem zamiennie z określeniem - rzemiosło artystyczne. Dotyczy głównie takich dziedzin jak: meblezłotnictwotkaninaceramika, projektowanie przemysłowe, graficzne, zdobnictwo i moda. więcej

Stan na 29.12.2013 r.

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Sztuka użytkowa" w Wikipedii
Podobne terminy (linki wewnętrzne):
Hasło wprowadził(a): Anastazja Dwulit