MEDIA INTERAKTYWNE

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Wikipedii - zawartość - opis hasła MEDIA INTERAKTYWNE

Media interaktywne – środki przekazu medialnego, umożliwiające wzajemne, zwrotne komunikowanie i różnorodną aktywność. Zachodząca poprzez media interaktywne relacja ma charakter dialogu pomiędzy człowiekiem (użytkownikiem) a innymi osobami, urządzeniami lub programami komputerowymi. Przekaz ten umożliwia zwrotne oddziaływanie stron (interakcję) i realizowany jest poprzez tzw. interfejs – mechaniczny, programowy, biotechniczny lub inny – który pośredniczy w wymianie informacji pomiędzy użytkownikiem i urządzeniem.

Medium interaktywnym może być urządzenie mechaniczne, elektroniczne (analogowe lub cyfrowe), program komputerowy – zainstalowany na pojedynczym komputerze lub w sieci złożonej z wielu maszyn – lub jako kompilacja złożona z wszystkich tych elementów. Modelowym przykładem medium interaktywnego jest Internet – teleinformatyczna sieć komputerowa, łącząca ze sobą setki tysięcy małych i dużych sieci lokalnych oraz pojedynczych komputerów, obejmująca swoim zasięgiem praktycznie całą kulę ziemską. Internet agreguje wiele funkcji tradycyjnych mediów: umożliwia konsumpcję i przesyłanie formatowanych treści tekstowych, graficznych i audiowizualnych, a ponadto umożliwia łączność głosową i audiowizualną oraz inne formy przekazu treści.

Interaktywne media cyfrowe są reprezentatywną składową mariażu współczesnej kultury i postępu technologicznego; pośrednicząc w procesach społecznej komunikacji i aktywności medialnej, niejako je kondensują, wpływając znacząco na każdą ze sfer życia społecznego.

(drobne zmiany red. - PI)

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Media interaktywne" w Wikipedii
Hasło wprowadził(a): PAWEŁ IREK

Słownik Inspiracji - zawartość - opis hasła MEDIA INTERAKTYWNE

Przez media interaktywne rozumie się zwykle Internet (oraz pozostałe media korzystające z Internetu, np. internetową telewizję, strony internetowych dzienników, itp.), nie wolno jednak zapominać, że także media tradycyjne dają możliwość, choć wznacznie mniejszym stopniu, dopuszczenia odbiorców do uczestnictwa w procesie komunikowania. Formą takiego uczestnictwa mogą być listy do redakcji (także elektroniczne), na które w miarę możliwości redakcje powinny odpowiadać, ale także tworzenie specjalnych programów z udziałem publiczności, w których zwykli ludzie mogą opowiadać o własnym życiu i własnych problemach. Programami takimi są np. programy typu talk-show, które niekiedy uważa się wręcz za symbol ewolucji współczesnych mediów. Rodzajem "interaktywności" jest także możliwość wyboru programów spośród wielkiej liczby oferowanych kanałów, dzięki czemu odbiorca może niejako skomponować sobie swój własny przekaz medialny  (dokonać "prywatnego montażu").

Źródło definicji (papierowe): Paweł Czarnecki, Etyka Mediów,Warszawa: Difin, 2008, ss.41-42.
Hasło wprowadził(a): Izabela Alfredson