UCZENIE SıE PRZEZ CAŁE ŻYCIE

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Inspiracji - zawartość - opis hasła UCZENIE SıE PRZEZ CAŁE ŻYCIE

Pojęcie uczenia się przez całe życie jest istotne w ujęciu konkurencyjności gospodarki opartej na wiedzy. Dotyczy ono wszystkich szczebli edukacji i szkoleń oraz wszystkich okresów życia, a także różnych form nauki zawodu. Program uczenia się przez całe życie ma na celu zapewnić obywatelom narzędzia do rozwoju osobistego, integracji społecznej oraz uczestnictwa w gospodarce wiedzy. Programy Comenius (dla szkół), Erasmus (dla uczelni wyższych), Leonardo da Vinci (edukacja i szkolenia zawodowe) oraz Grundtvig (edukacja dorosłych), objęte obecnie programem „Uczenie się przez całe życie” przyczyniają się do osiągnięcia tych celów.

Źródło definicji (elektroniczne): Pojęcie "Uczenie się przez całe życie" w portalu Europa. Streszczenie prawodawstwa UE
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga