ETNICZNOŚĆ

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Terminów Encyklopedycznych - zawartość - opis hasła ETNICZNOŚĆ

"Istnieją trzy konkurencyjne podejścia do rozumienia etniczności (...) teorie prymordialistyczne głoszą, że etniczna identyfikacja jest oparta na głębokim <prymordialnym> przywiązaniu do grupy lub kultury. Stanowiska instrumentalistyczne traktują etniczność jako polityczny instrument wykorzystywany przez przwywódców i innych do pragmatycznych celów i realizowania własnych interesów. Konstruktywistyczne podejścia podkreślają przypadkowość i płynność etnicznej tożsamości, traktując ją jako coś, co powstaje w specyficznym społecznym i historycznym kontekście, a nie jako coś, co jest dane (jak chcą prymordialiści).(...)". (podkreśl. - BF)

Źródło definicji (papierowe): Alan Barnard, Jonathan Spencer (red.), Encyklopedia antropologii społeczno-kulturowej, Warszawa: Oficyna Wyd. Volumen, 2008, s.197.
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga