UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE (lifelong learning)

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik kultury GUS - zawartość - opis hasła UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE (lifelong learning)

Kształcenie w szkołach dla dorosłych a także uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji w formach pozaszkolnych przez osoby, które spełniły obowiązek szkolny.

 Stan na 28.12.2013 r.

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Uczenie się przez całe życie" w Słowniku Pojęć GUS
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga