TOŻSAMOŚĆ

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Terminów Encyklopedycznych - zawartość - opis hasła TOŻSAMOŚĆ

Wg Słownika psychologii (2000): „Tożsamość osobista to zbiór samookreśleń, za pomocą których jednostka opisuje własną osobę, różnicując między Ja i Inni Ludzie w kategoriach Ja – nie-Ja. (...) Tożsamość społeczna to zbiór samookreśleń, za pomocą których jednostka opisuje własną osobę, różnicując między My a Inni Ludzie, w kategoriach My – nie-My (Oni).  (...) W kwestii relacji między tożsamością indywidualną można wyróżnić trzy stanowiska teoretyczne: 1. tożsamość społeczna jest instrumentalna wobec osobistej i w niej się zawiera; 2. tożsamość społeczna jest wyższą rozwojowo, późniejszą formą tożsamości; 3. oba rodzaje tożsamości są równorzędne i pełnią odrębne funkcje."

Wg Encyklopedii Socjologii  (2002): "Pojęcie tożsamości w socjologii i psychologii społecznej odnosi się najczęściej do sfery autodefinicji aktora społecznego - indywidualnego i zbiorowego. Można w związku z tym określić je jako zbiór wyobrażeń, sądów i przekonań owego autora o samym sobie."

Źródło definicji (papierowe): Arthur S. Reber, Słownik psychologii. Warszawa: Wyd. Naukowe „Scholar”, 2000, s.767., Źródło definicji (papierowe): Zbigniew Bokszański,Tożsamość, (w:) Encyklopedia Socjologii, t.4, Warszawa: Oficyna Naukowa, 2002, s.252.
Podobne terminy (linki wewnętrzne):
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga

Słownik Inspiracji - zawartość - opis hasła TOŻSAMOŚĆ

"Tożsamość w perspektywie kulturowego porozumienia z drugim człowiekiem, to także owo symboliczne zwolnienie z konieczności opisywania smaku ulokowanego na wspólnej mapie pamięci."

Źródło definicji (papierowe): Elżbieta Berendt, Mom jo skarb... Smaki tradycji dolnośląskich, Wrocław: Urząd Marszałkowski województwa dolnośląskiego, 2012, s.11.
Podobne terminy (linki wewnętrzne):
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga