TOWARY NIEŻYWNOŚCIOWE TRWAŁEGO UŻYTKU

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik kultury GUS - zawartość - opis hasła TOWARY NIEŻYWNOŚCIOWE TRWAŁEGO UŻYTKU

Towary służące do zaspokajania potrzeb bytowych ludności związanych z: ubiorem, konserwacją mieszkań i domów oraz ich wyposażeniem, własnymi środkami transportu, sprzętem telekomunikacyjnym, sprzętem do odbioru, rejestracji i odtwarzania dźwięku i obrazu, sprzętem fotograficznym i filmowym, sprzętem służącym do przetwarzania danych, muzycznym, rekreacyjno - turystycznym itp.

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Towary nieżywnościowe trwałego użytku" w Słowniku Pojęć GUS
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga