SZKOLNA AUDYCJA MUZYCZNA

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik kultury GUS - zawartość - opis hasła SZKOLNA AUDYCJA MUZYCZNA

Przeznaczona dla dzieci młodzieży prezentacja o charakterze edukacyjnym różnych form i gatunków muzyki klasycznej, opatrzona przeważnie komentarzem prelegenta, realizowana zazwyczaj w formie cyklu koncertów w szkole lub instytucji muzycznej.

 Stan na 28.12.2013 r. (pisownia i składnia oryginalne - BF)

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Szkolna audycja muzyczna" w Słowniku Pojęć GUS
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga