PUNKT BIBLIOTECZNY

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik kultury GUS - zawartość - opis hasła PUNKT BIBLIOTECZNY

Placówka, prowadzona najczęściej społecznie, której księgozbiory są wypożyczane na czas nieokreślony z jednostki macierzystej (biblioteki lub filii) ii pozostają w ewidencji tej biblioteki. Punkty biblioteczne działają w miejscowościach, w których nie ma innych placówek bibliotecznych.

Stan na 28.12.2013 r (pisownia oryginalna - BF)

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Punkt biblioteczny" w Słowniku Pojęć GUS
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga