PRACA SOCJALNA

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik kultury GUS - zawartość - opis hasła PRACA SOCJALNA

Działalność zawodowa mająca na celu pomoc osobom i rodzinom, bez względu na posiadany dochód, we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi.

 Stan na 28.12.2013 r.

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Praca socjalna" w Słowniku Pojęć GUS
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga