DOM WYCIECZKOWY

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik kultury GUS - zawartość - opis hasła DOM WYCIECZKOWY

Obiekt położony na obszarze zabudowanym lub w pobliżu zabudowy, posiadający co najmniej 30 miejsc noclegowych, dostosowany do samoobsługi klientów oraz świadczący minimalny zakres usług związanych z pobytem klientów. Każdy dom wycieczkowy musi stworzyć możliwość skorzystania z usług gastronomicznych lub sporządzenia posiłku. W zależności od wyposażenia obiektu i zakresu świadczonych usług schroniska młodzieżowe [ ?- BF] dzieli się na trzy kategorie: najwyższa - kat. I, najniższa - kat. III. Dom wycieczkowy I lub II kategorii musi posiadać przynajmniej jedną placówkę gastronomiczną.

 Stan na 28.12.2013 r.

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Dom wycieczkowy" w Słowniku Pojęć GUS
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga