BILANS LUDNOŚCI

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik kultury GUS - zawartość - opis hasła BILANS LUDNOŚCI

Metoda szacowania liczby i struktury ludności według płci i wieku dla gminy (podstawowej jednostki administracyjnej kraju) w okresach międzyspisowych. Jako podstawę szacunku przyjmuje się wyniki ostatniego spisu powszechnego dla gminy (w obecnym okresie - wyniki NSP 2002), a następnie, w kolejnych kwartałach i latach, dane obliczane są metodą bilansową według następującego schematu: liczba ludności na początku okresu plus urodzenia żywe minus zgony plus zameldowania na pobyt stały (z innych gmin i z zagranicy) minus wymeldowania z pobytu stałego (do innych gmin i za granicę) plus/minus przesunięcia ludności z tytułu zmian admistracyjnych (jeśli miały miejsce). Szacunki ludności sporządzane są według wyżej przedstawionej metody bilansowej dla dwóch kategorii przebywania ludności: a) zameldowanej na pobyt stały, b) faktycznie zamieszkałej. Różnicę między tymi dwiema kategoriami zamieszkania ludności stanowi saldo (+, -) ludności zameldowanej na pobyt czasowy ponad 2 miesiące uzyskiwane z badań przeprowadzonych co roku przez GUS we wszystkich gminach kraju, wg stanu na dzień 31 XII. Ludność czasowo nieobecna w związku z wyjazdem za granicę wliczana jest do stanu ludności jednostki administracyjnej stałego miejsca zameldowania.

 Stan na 15.04.2009 r.

Metoda szacowania liczby i struktury ludności według płci i wieku dla gminy (podstawowej jednostki administracyjnej kraju) w okresach międzyspisowych. Jako podstawę szacunku przyjmuje się wyniki ostatniego spisu powszechnego dla gminy (w obecnym okresie - wyniki NSP 2002), a następnie, w kolejnych kwartałach i latach, dane obliczane są metodą bilansową według następującego schematu: liczba ludności na początku okresu plus urodzenia żywe minus zgony plus zameldowania na pobyt stały (z innych gmin i z zagranicy) minus wymeldowania z pobytu stałego (do innych gmin i za granicę) plus/minus przesunięcia ludności z tytułu zmian administracyjnych (jeśli miały miejsce).
Szacunki ludności sporządzane są według wyżej przedstawionej metody bilansowej dla dwóch kategorii przebywania ludności:
a) zameldowanej na pobyt stały,
b) faktycznie zamieszkałej.
Różnicę między tymi dwiema kategoriami zamieszkania ludności stanowi saldo (+, -) ludności zameldowanej na pobyt czasowy ponad 3 miesiące (do 2005 r. - ponad 2 miesiące) uzyskiwane z badań przeprowadzonych co roku przez GUS we wszystkich gminach kraju, wg stanu na dzień 31 XII. Ludność czasowo nieobecna w związku z wyjazdem za granicę wliczana jest do stanu ludności jednostki administracyjnej stałego miejsca zameldowania.

 stan na 28.12.2013. r.

Metoda szacowania liczby i struktury ludności według płci i wieku dla gminy (podstawowej jednostki administracyjnej kraju) w okresach międzyspisowych.

Dodatkowe wyjaśnienia metodologiczne:

Jako podstawę szacunku przyjmuje się wyniki ostatniego spisu powszechnego dla gminy (w obecnym okresie - wyniki NSP' 2011), a następnie, w kolejnych kwartałach i latach, dane obliczane są metodą bilansową według następującego schematu: liczba ludności na początku okresu plus urodzenia żywe minus zgony plus zameldowania na pobyt stały (z innych gmin i z zagranicy) minus wymeldowania z pobytu stałego (do innych gmin i za granicę) plus/minus przesunięcia ludności z tytułu zmian administracyjnych (jeśli miały miejsce). Szacunki ludności sporządzane są według wyżej przedstawionej metody bilansowej dla dwóch kategorii przebywania ludności: a) zameldowanej na pobyt stały, b) faktycznie zamieszkałej. Różnicę między tymi dwiema kategoriami zamieszkania ludności stanowi saldo (+, -) ludności zameldowanej na pobyt czasowy ponad 3 miesiące (do 2005 r. - ponad 2 miesiące) uzyskiwane z badań przeprowadzonych co roku przez GUS we wszystkich gminach kraju, wg stanu na dzień 31 XII. Ludność czasowo nieobecna w związku z wyjazdem za granicę wliczana jest do stanu ludności jednostki administracyjnej stałego miejsca zameldowania.

stan na 17.12.2015 r.

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Bilans ludności" w Słowniku Pojęć GUS
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga