HEDONIZM

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Terminów Encyklopedycznych - zawartość - opis hasła HEDONIZM

Hedonizm (gr. hedone = przyjemność, rozkosz) (…) 

1. Ogólna nazwa doktryn, według których przyjemność (rozkosz) jest: a) najwyższym dobrem, właściwym celem życia i prawdziwym szczęściem (hedonizm etyczny – odmiana → eudajmonizmu); b) głównym motywem ludzkiego działania (hedonizm psychologiczny). Hedonizm występował w postaci skrajnej (Arystyp z Cyreny) lub umiarkowanej (Epikur). W czasach nowożytnych hedonizm w ujęciu → utylitaryzmu reprezentowali Jeremy Bentham (→ rachunek przyjemności) i John St. Mill.

2. potocznie: postawa praktyczna polegająca na dążeniu do korzystania z wszelkich dostępnych w życiu przyjemności.

(drobne zmiany red. - AD)

Źródło definicji (papierowe): Antoni Podsiad, Słownik terminów i pojęć filozoficznych, Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax, 2000, s. 334.
Hasło wprowadził(a): Anastazja Dwulit

Słownik Wikipedii - zawartość - opis hasła HEDONIZM

Hedonizm (gr. ἡδονήhedone, "przyjemność", "rozkosz") – pogląddoktryna, uznająca przyjemnośćrozkosz za najwyższe dobro i cel życia, główny motyw ludzkiego postępowania. Unikanie cierpienia i bólu jest głównym warunkiem osiągnięcia szczęścia.

Wyróżnia się:

Stan na 27.12.2013 r.

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Hedonizm" w Wikipedii
Hasło wprowadził(a): Anastazja Dwulit