MIEJSCE ZNACZĄCE

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Antropologii i Socjologii Kultury - zawartość - opis hasła MIEJSCE ZNACZĄCE

Szczególnym przypadkiem miejsca jest miejsce znaczące lub miejsce szczególne, które wyróżnia się wyjątkowym nasileniem poczucia przywiązania i które jest zhumanizowanym punktem odniesienia.

Źródło definicji (papierowe): Zbigniew Rykiel, Miasto jako miejsce a przemiany jego architektury, symboliki i świadomości terytorialnej mieszkańców, (w:) Bohdan Jałowiecki, Andrzej Majer, Marek S. Szczepański (red.), Przemiany miasta. Wokół socjologii Aleksandra Wallisa, Warszawa: Wyd. Naukowe SCHOLAR, 2005, s. 68.
Hasło wprowadził(a): Aleksandra Orkan-Łęcka