OBIEKTYWIZM DZIENNIKARSKI

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Inspiracji - zawartość - opis hasła OBIEKTYWIZM DZIENNIKARSKI

Problem obiektywności w mediach i dziennikarsktwie należy do najtrudniejszych . Jednocześnie wiąże się z nim wiele nieporozumień. Przyczyniają się do tego nie tylko obiegowe opinie o nieobiektywności mediów i dziennikarzy, ale i zapisy w rozmaitych kodeksach nakazujących dziennikarzom zachowywać obiektywność.(...)  Natomiast problem możliwości obiektywizmu dziennikarskiego jest bardziej złożony i dziennikarze nie bardzo sobie z nim radzą. (...) Wielu dziennikarzy, nawet z wieloletnim doświadczeniem, twierdzi, że obiektywność jest złudzeniem. (...) Obiektywność w dziennikarstwie rozumie się jako " niezajmowanie stanowiska po czyjejkolwiek stronie", czyli utożsamia się ją z bestronnością. Jest to typowe dla dziennikarzy ujęcie obiektywności i tak się ją zwykle wyjaśnia w szkołach dziennikarskich.  (...) Podobnie rozumie obiektywność " Karta etyki mediów". Zgodnie z zasadą obiektywizmu"autor ma przedstawić rzeczywistość niezależnie od swoich poglądów".

Źródło definicji (papierowe): Jan Pleszczyński, Etyka dziennikarska. Warszawa: Difin, 2007, ss. 178-180.
Hasło wprowadził(a): Izabela Alfredson