DOM KULTURY

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik kultury GUS - zawartość - opis hasła DOM KULTURY

Dom kultury wg GUS:

"1) Prowadzi wielokierunkową działalność społeczno-kulturalną. Mieści się w odrębnym, specjalnie wzniesionym lub adaptowanym budynku z salą widowiskowo-kinową, z odpowiednio przystosowanymi pomieszczeniami i urządzeniami do prowadzenia specjalistycznej działalności kulturalnej. Wśród (domów kultury) działają:

- wojewódzkie domy kultury,

- miejskie domy kultury,

- dzielnicowe domy kultury,

- osiedlowe domy kultury,

- spółdzielcze domy kultury,

- miejsko-gminne domy kultury,

- gminne lub wiejskie domy kultury.

O przynależności do jednego z rodzajów decyduje statut lub akt erekcyjny instytucji. "

 Stan na 20.10.2011 r.

2)" Instytucja kultury prowadząca wielokierunkową działalność społeczno-kulturalną, mieszcząca się w odrębnym, specjalnie wzniesionym lub adaptowanym budynku z salą widowiskowo-kinową, z odpowiednio przystosowanymi pomieszczeniami i urządzeniami do prowadzenia specjalistycznej działalności kulturalnej."

 Stan na 01.12.2011 r.; sprawdzone: bez zmian, 11.11.2013 r.; bez zmian, 27.05.2021

 

Źródło definicji (papierowe): 1) Kultura w 2009 roku, Warszawa: GUS, 2010, s.180.
Źródło definicji (elektroniczne): 2) hasło "Dom kultury" w Słowniku Pojęć GUS
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga

Słownik Terminów Encyklopedycznych - zawartość - opis hasła DOM KULTURY

Instytucja oświatowo-kulturalna prowadząca zróżnicowaną działalność, która zazwyczaj obejmuje: 1) zajęcia kulturalne dla wszystkich w postaci widowisk teatralnych i filmowych, pokazów działalności artystycznej zawodowej i amatorskiej, widowisk sportowych, gier i zabaw; 2) organizowanie zespołów samokształceniowych, kół amatorstwa artystycznego czy technicznego, grup sportowo-turystycznych; 3) bibliotekę i czytelnię a nawet niekiedy salę teatralną i kinową; 4) pracownie modelarskie, fotograficzne i filmowe; 5) pomieszczenia wynajmowane różnym instytucjom do celów oświatowo-kulturalnych. Domy kultury były instytucjami szczególnie popularnymi w byłych krajach socjalistycznych. W Polsce różne ich odmiany obejmują: pałace kultury w wielkich miastach; domy kultury – przynajmniej jeden w każdym mieście, młodzieżowe domy kultury i dziecięce domy kultury. 

Źródło definicji (papierowe): Wincenty Okoń, Nowy słownik pedagogiczny, Warszawa: Wyd. Akademickie „Żak”, 2001, s.77.
Hasło wprowadził(a): Anastazja Dwulit

Słownik Wikipedii - zawartość - opis hasła DOM KULTURY

Dom (także: ośrodek, centrum) kultury – jednostka będąca centrum kulturalno-oświatowym danej okolicy: wsi, osiedla, miasta. W jej budynku mieszczą się lokale kulturalno-rozrywkowe typu: sale teatralno-kinowe, czytelnie, świetlice itp., w których można prowadzić pozaszkolną działalność i inicjatywy dydaktyczno-kulturalne dla młodzieży i dorosłych (warsztaty kulturalne, przedstawienia, zabawy, wystawy).

Miejskie, gminne i dzielnicowe domy kultury często prowadzą działalność w zakresie promocji kultury regionu i "małej ojczyzny". więcej

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Dom kultury" w Wikipedii
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga