WARSZTAT DZIENNIKARSKI

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Terminów Encyklopedycznych - zawartość - opis hasła WARSZTAT DZIENNIKARSKI

Wg Słownika terminologii medialnej: "(...) ogólne określenie umiejętności (sprawności) dziennikarza w zakresie pozyskiwania informacji, budowania przekazów oraz wykorzystywania możliwości technologicznych stwarzanych przez dane medium. Na warsztat dziennikarski składa się wiedza merytoryczna w danej dziedzinie (np. polityki, ekonomii, kultury, historii, itd.), umiejętności psychologiczne nabyte lub wrodzone (np. empatia), wiadmości z zakresu technik perswazyjnych, sprawność językowa, wiadomości o technologiach medialnych i dostępnych źródłach informacji, a także zdolność pracy w grupie zawodowej, odporność na stres, odpowiedzialność za słowo i poczucie zakresu jego wolności. Część elementów warsztatu dziennikarskiego może zostać przyswojona w trakcie kształcenia dziennikarzy, jednak rzeczywiste opanowanie  wszystkich umiejętności następuje przez praktykę zawodową i samokształcenie. "

Źródło definicji (papierowe): Walery Pisarek (red.), Słownik terminologii medialnej, Kraków: Universitas, 2013, s. 230.
Hasło wprowadził(a): Izabela Alfredson

Słownik Antropologii i Socjologii Kultury - zawartość - opis hasła WARSZTAT DZIENNIKARSKI

Warunkiem sine qua non etycznego dziennikarstwa jest znajomość zawodowego warsztatu. Pod tym pojęciem rozumiemy nie tylko umiejętności techniczne (operowanie specjalistycznym sprzętem czy konstruowanie lidów), ale także znajomość elementarnych reguł postępowania .(...) Brak warsztatu czy wrażliwości w przypadku dziennikarza nie jest tym samym , co np. brak gustu. Brak gustu nie ma nic wspólnego z etyką. Natomiast brak warsztatu lub wrażliwości ma bezpośrednie przełożenie na publikacje: mogą być one etycznie złe. W takich profesjach jak dziennikarska, lekarska czy prawnicza, niewiedza jest ciężkim przewinieniem etycznym.

Źródło definicji (papierowe): Jan Pleszczyński, Etyka dziennikarska,Warszawa: Difin, 2007, s.31.
Hasło wprowadził(a): Izabela Alfredson