DEZURBANIZACJA

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Wikipedii - zawartość - opis hasła DEZURBANIZACJA

Dezurbanizacja – jedna z faz rozwoju miasta (przed dezurbanizacją występuje urbanizacja oraz suburbanizacja; natomiast po – reurbanizacja). Dezurbanizacja charakteryzuje się spadkiem ludności na obszarach centralnych, a następnie również zewnętrznych. Spadek ten powoduje zmniejszenie się aglomeracji jako całości, a tempo migracji ludzi z obszarów węzłowych (centrum – rdzeń) na obszary zewnętrzne lub do mniejszych miast lub średniej wielkości przewyższa jej przyrost na obszarach zewnętrznych jej aglomeracji.

Stan na 26.12.2013 r.

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Dezurbanizacja" w Wikipedii
Hasło wprowadził(a): Aleksandra Orkan-Łęcka