URBANIZACJA

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Wikipedii - zawartość - opis hasła URBANIZACJA

Urbanizacja – proces koncentracji ludności w punktach[2] przestrzeni geograficznej, głównie na obszarach miejskich, określający także wzrost liczby ludności miejskiej i jej udziału w liczbie ludności danego obszaru, dzięki czynnikom społeczno-kulturowym, demograficznym i ekonomicznym[3]. Urbanizacja oznacza także przestrzenny rozwój miast oraz zmianę stylu życia na miejski[4]. Urbanizacja odbywa się na kilku płaszczyznach[5][6]:

  • demograficznej – migracje ludności ze wsi do miast powodują wzrost odsetka ludności miejskiej,
  • ekonomicznej – wzrost odsetka ludności zatrudnionej poza rolnictwem, początkowo w przemyśle, a potem usługach,
  • społecznej – upowszechnianie się miejskiego stylu życia,
  • przestrzenno-architektonicznej – wzrost obszarów miejskich i tworzenie nowych miast oraz nabywanie cech miejskich przez inne jednostki osiedleńcze, a także zmiany form przestrzennych,
  • technicznej. więcej

Stan na 26.12.2013. (drobne zmiany red. - A.O-Ł)

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Urbanizacja" w Wikipedii
Hasło wprowadził(a): Aleksandra Orkan-Łęcka