UNDERGROUND

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Wikipedii - zawartość - opis hasła UNDERGROUND

Underground – w znaczeniu artystycznym: twórczość "podziemna", często półamatorska, przełamująca rozmaite tabu estetyczne, społeczne, obyczajowe czy polityczne. Nierzadko powstająca poza zasięgiem twórczości głównego nurtu oraz popkultury, a czasem również cenzury.

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Underground" w Wikipedii
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga

Słownik Inspiracji - zawartość - opis hasła UNDERGROUND

"Pojęcie udergroundu przynależy do epoki industrializmu, kiedy to społeczeństwo charakteryzowały  jeszcze jasne podziały klasowe i nie było ono zatomizowane w wielości pracowników zatrudnionych w niepewnych warunkach. (...) Przez dekady system nerwowy industrialnych urządzeń uformował maszynową wyobraźnię subkultur, zapewniając również przy tym wiele miejskich szczelin do zasiedlenia. Jeśli kultura udergroundowa była ubocznym produktem fordyzmu, to w epoce społeczeństwa sieciowego, dobrze wyedukowanych <kreatywnych> wspólnot i korporacyjnej Wolnej Kultury chyba nie ma na nią miejsca."

Źródło definicji (papierowe): Matteo Pasquinelli, Na ruinach miasta kreatywnego, (w:) Ekonomia kultury. Przewodnik Krytyki politycznej, Warszawa: Wyd. Krytyki politycznej, 2010, s. 48.
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga