POJAZD SAMOCHODOWY

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Terminów Prawnych - zawartość - opis hasła POJAZD SAMOCHODOWY

pojazd silnikowy (wyposażony w silnik, z wyjątkiem motoroweru i pojazdu szynowego), którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h; określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego (pojazdu silnikowego, którego konstrukcja umożliwia rozwijanie prędkości nie mniejszej niż 6 km/h, skonstruowany do używania łącznie ze sprzętem do prac rolnych, leśnych lub ogrodniczych). Niektóre pojazdy samochodowe mogą być pojazdami uprzywilejowanymi w ruchu samochodowym, np. pojazdy jednostek ochrony przeciwpożarowej czy zespołu ratownictwa medycznego.

Pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu ładunków to samochód ciężarowy; określenie to obejmuje również samochód ciężarowo-osobowy przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu ładunków i osób w liczbie od 4 do 9 łącznie z kierowcą.

Pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie wyłącznie do ciągnięcia przyczepy to ciągnik samochodowy; określenie to obejmuje ciągnik siodłowy i ciągnik balastowy.

Pojazd samochodowy przeznaczony do przewozu osób lub ładunków to czterokołowiec, z wyłączeniem samochodu osobowego, ciężarowego i motocykla, którego masa własna nie przekracza:
a) w przypadku przewozu rzeczy 550 kg,
b) w przypadku przewozu osób 400 kg.

Pojazd samochodowy, odpowiednio wyposażony i oznaczony, przeznaczony do przewozu osób w liczbie nie większej niż 9 łącznie z kierowcą oraz ich bagażu podręcznego za ustaloną na podstawie taksometru opłatą to taksówka.

motocykl – pojazd samochodowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej przekraczającej 50 cm3 to motocykl. Może być on dwukołowy lub wielośladowy (z bocznym wózkiem); określenie to obejmuje również pojazd trójkołowy o symetrycznym rozmieszczeniu kół.

Dokumentem stwierdzającym dopuszczenie do ruchu pojazdu samochodowego jest dowód rejestracyjny albo pozwolenie czasowe.

Producent lub importer nowych pojazdów jest obowiązany wydać kartę pojazdu dla każdego pojazdu samochodowego wprowadzonego do obrotu handlowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która przekazywana jest właścicielowi pojazdu.

Właściciel pojazdu samochodowego jest obowiązany przedstawiać go do badania technicznego.

Źródło definicji (elektroniczne): Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1137)
Hasło wprowadził(a): Konrad Sośnicki