SIEĆ NAUKOWA

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Terminów Prawnych - zawartość - opis hasła SIEĆ NAUKOWA

Sieć naukowa to  grupa jednostek naukowych, podejmujących na podstawie umowy zorganizowaną współpracę, związaną z prowadzonymi przez nie, w sposób ciągły, wspólnymi badaniami naukowymi lub pracami rozwojowymi, służącymi rozwojowi specjalności naukowej tej sieci.

Stan na dzień 6 lipca 2013 roku.

Źródło definicji (elektroniczne): Ustawa o zasadach finansowania nauki z dnia 30 kwietnia 2010 r z późniejszymi zmianami. (Dz.U.2010 Nr 96, poz. 615)
Hasło wprowadził(a): Marta Sęk