KONSORCJUM NAUKOWE

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Terminów Prawnych - zawartość - opis hasła KONSORCJUM NAUKOWE

Konsorcjum naukowe to grupa jednostek organizacyjnych, w której skład wchodzi co najmniej jedna jednostka naukowa oraz co najmniej jeden przedsiębiorca, albo co najmniej dwie jednostki naukowe, podejmująca na podstawie umowy wspólne przedsięwzięcie obejmujące badania naukowe, prace rozwojowe lub inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych.

Stan na dzień 6 lipca 2013 roku.

Źródło definicji (elektroniczne): Ustawa o zasadach finansowania nauki z dnia 30 kwietnia 2010 r z późniejszymi zmianami. (Dz.U.2010 Nr 96, poz. 615)
Hasło wprowadził(a): Marta Sęk