ANTROPOCENTRYZM

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Terminów Encyklopedycznych - zawartość - opis hasła ANTROPOCENTRYZM

Antropocentryzm [gr.-łac], filozfia: 1) ześrodkowanie badań w danej dziedzinie naukowej na problematyce człowieka, jako jedynego lub głównego ich przedmiotu (…); 2) pogląd filozoficzno-religijny, związany zwłaszcza z koncepcją „boskiej istoty człowieka”, według którego człowiek jest centrum wszechświata i celem jego rozwoju (…).

Źródło definicji (papierowe): Encyklopedia Powszechna PWN, tom 1, Warszawa: PWN, 1973, s.105.
Hasło wprowadził(a): Anastazja Dwulit

Słownik Wikipedii - zawartość - opis hasła ANTROPOCENTRYZM

Antropocentryzm (z gr. anthropos – człowiek i łac. centrum – środek) – pogląd filozoficzny i religijny, według którego człowiek stanowi centrum i cel Wszechświata. więcej

Stan na 22.12.2013 r.

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Antropocentryzm" w Wikipedii
Hasło wprowadził(a): Anastazja Dwulit