ARTEFAKT

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Terminów Encyklopedycznych - zawartość - opis hasła ARTEFAKT

Artefakt (z łac. arte factum ‘sztuczny wytwór’) – fakt będący wynikiem działalności człowieka w przeciwieństwie do przyrody; w nauce o komunikowaniu nieistniejące w warunkach naturalnych zjawisko odkrywane w analizie zawartości, badaniach odbioru mediów itp. wskutek wadliwości narzędzi, próby, procedur badawczych lub wnioskowania.

Źródło definicji (papierowe): Walery Pisarek (red.) Słownik terminologii medialnej, Kraków: Universitas, 2006, s.11.
Hasło wprowadził(a): Anastazja Dwulit

Słownik Wikipedii - zawartość - opis hasła ARTEFAKT

Artefakt (łac. ars - sztukatechnika) - przedmiot, zdarzenie itp. będące sztucznym wytworem, nieistniejące w naturze. więcej

Stan na 22.12.2013 r.

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Artefakt" w Wikipedii
Hasło wprowadził(a): Anastazja Dwulit