METATEKST

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Terminów Encyklopedycznych - zawartość - opis hasła METATEKST

Metatekst, wypowiedź o wypowiedzi, elementy tekstu niosące informację o samym tekście (…). Za metatekst uważa się elementy samego tekstu pełniące funkcję komentarza wobec innych elementów tekstu, co zaznaczone jest zdaniami np.: Zacznijmy od…, Wynika stąd wniosek… (…). Metatekst w nieco innej funkcji występuje wtedy, gdy stanowi komentarz do czyichś wypowiedzi włączonych w obręb danego tekstu (…). Inny rodzaj metatekstu stanowią wyodrębnione kompozycyjnie części tekstu, takie jak tytuł, podtytuł, motto, wstęp, posłowie, spis treści (…) przypisy, zestawy bibliograficzne (…). O funkcji metatekstowej mówi się też, gdy dany tekst odnosi się do innego tekstu jako jego pastisz, parodia itp. (w tym znaczeniu używane są określenia: metaliteratura, metafilm, metasztuka itp.).

Źródło definicji (papierowe): Ewa Szczęsna (red.), Słownik pojęć i tekstów kultury, Warszawa: Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, 2002, s.172.
Hasło wprowadził(a): Anastazja Dwulit