MEDIA DEONTOLOGICZNE

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Teorii i Metodologii Badań Kultury - zawartość - opis hasła MEDIA DEONTOLOGICZNE

Media deotologiczne uważa się przede wszystkim za instytucje zaufania publicznego. A więc kierują się tym, co uważają za swoją powinność. Wśród nie tylko deklarowanych, ale też faktycznych celów, leży realizacja dobra wspólnego. 

Źródło definicji (papierowe): Jan Pleszczyński, Etyka dziennikarska, Warszawa: Difin, 2007, s.66.
Hasło wprowadził(a): Izabela Alfredson