KOMUNIKACJA MIEJSKA

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Terminów Prawnych - zawartość - opis hasła KOMUNIKACJA MIEJSKA

gminne przewozy pasażerskie (przewóz osób w ramach publicznego transportu zbiorowego) wykonywane w granicach administracyjnych miasta albo:
a) miasta i gminy,
b) miast, albo
c) miast i gmin sąsiadujących, jeżeli zostało zawarte porozumienie lub został utworzony związek międzygminny w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego.
W przypadku, gdy przedmiotem umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, zawartej w trybie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, ma być świadczenie usług przewozowych w komunikacji miejskiej, umowa powinna przyjąć formę koncesji na usługi.
W każdym środku transportu wykonującym przewozy w ramach komunikacji miejskiej oraz w transporcie drogowym znajdować się musi wyciąg z cennika opłat lub taryfy.

Stan na 11.12.2013 r.

Źródło definicji (elektroniczne): Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. 2011 nr 5 poz. 13)
Hasło wprowadził(a): Konrad Sośnicki