OPTACIO

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Wikipedii - zawartość - opis hasła OPTACIO

Optacio (z łac., pol. ubieganie się) - figura retoryczna, będąca ekspresywnym i bezpośrednim wyrażeniem w tekście literackim jakiegoś pragnienia. Przybiera formę apostrofy, której adresat jest zawsze jasno określony (chociaż nie musi być ożywiony). Przykład z języka hiszpańskiego:
„¡Inteligencia, dame
  el nombre exacto de las cosas!“
(„Inteligencjo, objaw mi
prawdziwe imiona rzeczy!“)
(J. R. Jiménez)

Stan na 16.12.2013 r.

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Optacio" w Wikipedii hiszpańskojęzycznej
Hasło wprowadził(a): PAWEŁ IREK